Borg

 

Header

 

*Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen in euro’s en exclusief BTW.  De verschuldigde BTW wordt separaat op de factuur weergegeven.

*Indien Huurder de huurprijs bij contante/pin betaling voldoet, is Huurder verplicht, voordat Huurder het huurobject in ontvangst neemt, aan Verhuurder een door Verhuurder vast te stellen waarborgsom te voldoen. Deze waarborgsom dient per contant/pinbetaling te worden voldaan.

*Na afloop van de huurperiode zal deze waarborgsom aan de Huurder worden geretourneerd, onder aftrek van het geen Huurder nog aan Verhuurder uit hoofde van de huurovereenkomst verschuldigd is.

*Huurder dient het huurobject aan het einde van de huurperiode in goede staat, gereinigd, af getankt en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij het aangaan van de huurovereenkomst aan Verhuurder ter beschikking te stellen.