Veiligheidsvoorschriften

U dient ervan op de hoogte te zijn, hoe er met de gehuurde  machines/gereedschappen omgegaan dient te worden, indien dit niet het geval is kunt u voor instructies bij onze medewerkers terecht. De machines en gereedschappen dienen uitsluitend door mensen bediend te worden die hier voor bevoegd zijn.  Minderjarigen en kinderen dienen niet in contact te komen met de gehuurde  machines.

Bij elektrisch aangestuurde machines/ gereedschappen moet u denken aan:

Vermijd contact met de delen die onder spanning  staan.
De stekker in de juiste  eenheid stopcontact te steken.
Omstandigheden waar water  wordt gebruikt, dient men een transformator te gebruiken die de kans op  kortsluiting uitsluit.

Bij machines op  brandstof:

De juiste brandstof voor de machine/ gereedschap  gebruiken.
Geen open vuur in  nabijheid van brandstof 

Bij machines voor de las- en staalbewerking  moet u letten op:

Oppassen voor het werkende deel van de machine,  vermijd  contact met de warme oppervlaktes.

Bij machines,  monteur gereedschappen en tuingereedschap let op:

Blijf uit de buurt van de  snijdende, afhakkende, stekende, slijpende, roterende,  schavende, schurende delen van de machine.  Dit voorkomt het verlies van de vingers en andere delen van het lichaam.  Houd  rekening met hand-, arm-, voet- en  been- afstanden.

Bij hard geluid  producerende machines dient u:

Gebruik te maken van de juiste oorbescherming,  want geluidsoverlast  kan leiden tot  doofheid, evenwichtstoornissen, verlies van bewustzijn.

Bij grondverzet en  constructiewerk machines en gereedschappen moet u er op letten:

Dat u niet bekneld raakt tussen de machine of dat  u door een  onjuist gebruik  iets kan verbrijzelen.
Dat u de gebruikte machines goed en stabiel neer zet en  dat u op een goede manier en snelheid met de machines omgaat.
U moet ook letten op de externe  invloeden(zwaartekracht, wind, enz.)
Let er op hoeveel u kan  laden, en hoe u moet laden.
Pas op voor  ongecontroleerde bewegingen.

Vervoer

Bij deze te huren voertuigen dient u een  goedgekeurd en geldig rijbewijs te hebben.
Let op de maximale  vervoerbare ladingen

Persoonlijke beschermmiddelen zijn te huur of te koop bij DZM Verhuur zoals  handschoenen, oog-, oor-, val bescherming, beschermende kleding.