Verzekeringen

 

 

           Verplichte schadeverzekering
Type verzekering Eigen Risico
10 % WA+Bep.Casco € 1250,00
15 % Allrisk € 250,00

 

De huurder is verplicht de machines goed te onderhouden en te verzekeren.

In geval van diefstal of schade door de huurder zelf of door derden veroorzaakt, draagt de huurder alle verantwoordelijkheid, en dient de huurder de kosten of eigen risico te voldoen.

In geval van opzet/schuld/verlies/diefstal blijft de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en de hieruit voortvloeiende kosten.

Bij diefstal of het niet retourneren van de gehuurde materialen zal de nieuwwaarde van het gehuurde aan huurder in rekening gebracht worden. Tevens wordt de volledige huurtermijn in rekening gebracht tot op het moment dat volledige betaling is geschiedt.

Bij roekeloos gedrag volledig aansprakelijk.